Hoe oppervlaktebehandeling de levenscyclus van houten gevels verlengt

Industrieel gecoat hout wat voldoet aan de beste voorwaarden om een zo lang mogelijke interval tussen onderhoudsbehandelingen te bereiken.

Tikkurila zoekt continu naar mogelijkheden om de levenscyclus van een gecoat houten oppervlak te verbeteren en te verlengen. De geoptimaliseerde eigenschappen van de coating zorgen voor een langere levensduur van houten gevelbekleding en een verbeterde eco-efficiency. Hoe hoger de kwaliteit van het hout en hoe beter het ontwerp van de constructie, hoe langer de oppervlaktebehandeling de houten gevelbekleding zal beschermen. Een juiste keuze in producten en onderhoud kan de levensduur van een houten gebouw aanzienlijk verlengen. Met de juiste producten blijft hout langer in goede conditie, zowel esthetisch als constructief.

Structurele houtbescherming verbetert de duurzaamheid

De levensduur van houten gevelbekleding kan structureel verbeterd en verlengd worden door de juiste maatregelen te treffen. Zorg dat dakranden en overstekken breed genoeg zijn (>600 mm), blijf hoog genoeg boven het maaiveld (>300 mm) en zorg voor afgeschuinde zaagkanten. Zorg daarnaast voor het juiste achterhout en regelwerk met voldoende ventilatie. Ook juiste bevestiging met de goede materialen is van groot belang. Vocht dringt vooral via zaagkanten en beschadigingen in het hout. Daarom is het belangrijk de kopse kanten en beschadigingen van planken minimaal tweemaal te behandelen met de gebruikte coating.

De omstandigheden zijn van cruciaal belang

Industriële applicatie wordt uitgevoerd onder gecontroleerde omstandigheden. Dit betekent dat vocht en schimmel het houtoppervlak in deze kritieke fase tijdens de applicatie niet kunnen aantasten. Op deze manier voldoet industrieel gecoat hout aan de beste voorwaarden om een zo lang mogelijke interval tussen onderhoudsbehandelingen te bereiken.

De juiste ventilatie en isolatie achter de gevelbekleding zijn cruciaal voor de levensduur van de gevel. Zorg ook dat het hout wat op de bouwplaats wordt opgeslagen, goed beschermd wordt tegen vocht en zonlicht. Ook hier moet luchtcirculatie worden gewaarborgd.

Tikkurila’s Ultra Pro serie geeft de juiste laagdikte en geeft het gecoate oppervlak langdurige bescherming tegen weersinvloeden, vocht en vuil. Hout wordt op deze manier perfect beschermt. Met Ultra Pro producten heeft u het langste onderhoudsinterval op de markt voor schilderwerk.

Finnpro.nl Nieuws | houten rijtjeshuizen in Nukoping, Zweden | Super Colors | Pinja Color Plus | Tikkurila

Hoe langer het onderhoudsinterval, hoe groener de oplossing

Hoe beter de verfproducten, hoe langer het onderhoudsinterval, hoe langer de levensduur van de houten gevelbekleding. Dit betekent:

  • minder afval door minder vaak schilderen
  • minder vervuiling tijdens schilderwerkzaamheden
  • minder onderhoud nodig

Tikkurila houtcoatings beschermen houten gevelbekleding effectief, verlengen de levensduur en zorgen voor lange onderhoudsintervallen.

Hoe zorgt u ervoor dat een houten oppervlak zo lang mogelijk in goede conditie blijft?

Op het moment van schilderen mag het vochtgehalte van het hout niet meer dan 18% bedragen. De temperatuur van lucht, hout en het te behandelen oppervlak moet minimaal +5 °C zijn en de relatieve luchtvochtigheid moet lager zijn dan 80% – ook tijdens het drogen van het oppervlak. Onbehandeld hout moet zo spoedig mogelijk met een primer worden behandeld, om te voorkomen dat er (blauw)schimmel op het houtoppervlak kan groeien.

Hoe eerder de grondlaag en afwerking worden aangebracht, hoe langer het onderhoudsinterval zal zijn. Hout wat schraal en verweert is, gaat binnen afzienbare tijd wat pluizen. Hoe langer het oppervlak onbehandeld blijft, des te meer risico op problemen met de hechting van de verf. Zorg dat het hout goed in de verf zit en start tijdig met het schilderen.

Om het houtoppervlak voldoende te beschermen is de juiste dikte van de verflaag en voldoende pigment in het gebruikte verfproduct vereist. Wanneer een industriële grondlaag schraal is aangebracht, zijn meestal twee verflagen nodig in het werk.

Houten oppervlakken moeten worden beschermd en geschilderd met de juiste producten, omdat alleen op die manier een zo lang mogelijke levensduur van het houten oppervlak kan worden gewaarborgd.

Wilt u meer weten over onze industriële houtcoatings, neem dan contact met ons op.