Hoe beïnvloeden verven en coatings de luchtkwaliteit binnenshuis?

Goede binnenlucht is een optelsom van vele onderdelen, waaronder ventilatie, bouwtechniek, bouwmaterialen en meubilair. Bij verven en coatings moet u letten op het VOS-gehalte en emissies.

LEED, BREEAM en RTS zijn milieucertificeringssystemen voor bouwprojecten die allemaal rekening houden met de kwaliteit van de binnenlucht en de uitstoot van materialen. Let bij het selecteren van coatings op de uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS) en beperk de hoeveelheid vluchtige stoffen die uit verfproducten worden afgegeven.

De principes van duurzame ontwikkeling staan centraal in milieuvriendelijk bouwen, gedurende de hele levenscyclus van het gebouw – van planning tot sloop. Zorgvuldig geselecteerde, hoogwaardige materialen verlengen de levensduur van een gebouw, waardoor de vraag naar nieuwbouw wordt beperkt en de belasting van het milieu wordt verminderd.

Duurzame ontwikkeling houdt ook in dat wordt gestreefd naar een kwalitatief goede binnenlucht, aangezien een gebouw met een slechte binnenlucht minder kans heeft om langdurig huurders aan te trekken.  En een gebouw met een blijvend gedaalde bezettingsgraad is een stap dichter bij sloop.

Binnenlucht van hoge kwaliteit is een combinatie van verschillende factoren

Goede binnenlucht is een optelsom van vele onderdelen, waaronder ventilatie, bouwtechniek, bouwmaterialen en meubilair. Afzonderlijke materiaalkeuzes alleen garanderen geen goede binnenluchtkwaliteit, maar ze dragen allemaal bij.

Bij verven en coatings moet u letten op hun VOS-gehalte en emissies. Zowel LEED- als BREEAM-projecten hebben grenswaarden vastgesteld, maar de bredere doelstelling is het minimaliseren van VOS en andere emissies.

Wettelijke grenswaarden voor het VOS-gehalte vindt u op de zijkant van verfblikken en op productinformatiebladen, maar ze vertellen u niets over LEED- of BREEAM-compatibiliteit.

Hoe kies ik de juiste coating voor LEED- en BREEAM-projecten?

Er is geen eenduidig antwoord op deze vraag, omdat het juiste product altijd afhankelijk is van het project en het milieucertificeringssysteem.

Er zijn verschillende versies van beide certificeringssystemen met landspecifieke verschillen in eisen, evenals verschillende eisen voor verschillende gebouwen. Ook bouwprojecten kunnen aanzienlijke projectspecifieke verschillen vertonen. Dit maakt het onmogelijk om universeel toepasbare richtlijnen te geven.

Raadpleeg voor de meest nauwkeurige beschikbare informatie de LEED- en BREEAM-consulenten voor milieucertificering, die uitgebreide gegevens hebben over emissiearme verven en coatings. Zodra u uw projectspecifieke grenswaarden kent, helpen wij u graag bij het kiezen van het juiste product.

Voor emissiearme resultaten

Hoogwaardige, emissiearme binnenlucht is een van de duurzaamheidsdoelstellingen van de vastgoed- en bouwsector. Dit is een doel dat Tikkurila wil promoten.

De Tikkurila Groep biedt momenteel meer dan 300 producten met ecolabel aan, met ofwel een nationaal of internationaal ecolabel ofwel de M1-classificatie die aangeeft dat het een emissie-arm bouwmateriaal is.

Als u op zoek bent naar een verantwoordelijke partner voor uw groene bouwproject, neem dan contact met ons op! Wij helpen u graag verder.